top of page

Hotel policies
เงื่อนไขและข้อตกลง

เงื่อนไขและข้อตกลง

การแจ้งเตือน:มารตราเรื่องการยกเลิก การเปลี่ยนแปลงการเข้าพักและความปลอดภัย ในช่วงโควิด-19

การยกเลิกและเปลี่ยนแปลง

1.เลื่อนวันเข้าพัก ฟรี สำหรับผู้เข้าพัก จากจังหวัดและพื้นที่ ที่ได้รับข้อจำกัดการเดินทาง ทั้งภายในและต่างจังหวัด จากการประกาศทางรัฐบาล ที่มีกำหนดในช่วงเวลาเดียวกีบการเข้าพักในวันที่ประกาศ


2.สำหรับยกเลิกการเข้าพัก ให้ยึดตามกฎระเบียบและนโยบายของทางรีสอร์ทในการยกเลิก เท่านั้น

ความปลอดภัย

1.ทางรีสอร์ทได้ปฎิบัติตามแนวทางสุขอนามัยจาก WHO และ รัฐบาลอย่างเคร่งครัด


2.มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและแขกเข้าพัก ทุกวัน


3.ได้จัดเตรียมบริการเจลล้างมือ และเพิ่มความถี่ในการ ทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกและห้องพัก ตลอดจนมีระบบฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการเข้าพักและก่อนเปิดให้เข้าพัก


*หมายเหตุ : มารตราการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นใช้เฉพาะกรณี เหตุเกิดสุดวิสัยในช่วงโควิด-19 เท่านั้น

นโยบายโรงแรม

เวลาเช็คอิน: 14:00 เวลาเช็คเอาท์: 12:00 หมายเหตุ : ทางรีสอร์ทขอความกรุณาเช็กอินตามเวลาที่กำหนด หากมีการเข้าพักก่อนเวลาที่กำหนด หรือพักเกินกว่าเวลาที่กำหนดกรุณาแจ้งล่วงหน้า เนื่องจากจะมีผลต่อการประบราคาค่าห้อง

เงื่อนไขการเข้าพัก

1. ห้องพักสแตนดาร์ดและห้องพักสุพีเรียร์ เข้าพักได้ 2 ท่าน 

  • หากมีเด็กรวมมาด้วยได้ไม่เกิน 1 คน ต้องอายุไม่เกิน 6 ปี พักฟรีรวมกับผู้ปกครอง ไม่มีอุปกรณ์เสริม 

  • กรณีเป็นเด็กอายุ 0-6 ปี พัก2ท่าน/ห้อง เด็กคนที่ 2 คิดราคาเสริม พร้อมเบาะเสริม+อาหารเช้า

  • กรณีเด็กอายุ 7-14 ปี พัก2ท่าน/ห้อง เด็กคนที่ 1 คิดราคาเสริม พร้อมเบาะเสริม+รวมอาหารเช้า เด็กคนที่ 2 คิดราคาเสริม โดยไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆ+รวมอาหารเช้า ค่าบริการเพิ่มตามราคาที่พักที่ทางรีสอร์ทกำหนดไว้

2. ห้องพักแบบครอบปกติเข้าพักได้ 4 ท่าน 

  • หากมีเด็กรวมมาด้วยได้ไม่เกิน 1 คน ต้องอายุต่ำกว่า 6 ปี เข้าพักฟรี

  • กรณีเด็กอายุ 7-14 ปี พัก2ท่าน/ห้อง เด็กคนที่ 1 คิดราคาเสริม พร้อมเบาะเสริม+รวมอาหารเช้า เด็กคนที่ 2 คิดราคาเสริม โดยไม่มีอุปกรณ์เสริมใดๆ+รวมอาหารเช้า ค่าบริการเพิ่มตามราคาที่ทางรีสอร์ทได้กำหนดไว้

3. ทางรีสอร์ทให้บริการเฉพาะแขกของรีสอร์ทตามที่ลงทะเบียนเข้าพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าพักไปที่ห้องพัก และหากมีบุคคลภายนอกมีความประสงค์พบผู้เข้าพัก ต้องแจ้งและติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางรีสอร์ททุกครั้งหากฝ่าฝืนและพบเห็นทางรีสอร์ทขออนุญาตยกเลิกการให้บริการโดยไม่คืนเงินที่ชำระค่าบริการไว้แล้ว


4. ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาภายในที่พัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย


5. ไม่อนุญาต ให้สูบบุหรี่ ภายในห้องพัก และสถานที่อื่นภายในอาคาร ยกเว้นระเบียงหน้าห้องพักที่ทางรีสอร์ทได้จัดไว้ให้ หากฝ่าฝืน ปรับ 5,000 บาท


6. ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดจากภายนอกเข้ามาในรีสอร์ท 


7. ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารและปิ้งย่างภายในที่พัก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เรื่องความสะอาด และอาจมีกลิ่นตกค้าง หากพบเห็นปรับ 2,000 บาท


8. งดใช้เสียงตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป (กรณีมีเสียงดัง จะเตือนสองครั้ง ครั้งที่สามจะเชิญออกโดยไม่คืนค่าที่พัก


9. ทางรีสอร์ทห้ามไม่ให้มีทะเลาะวิวาท, เล่นการพนัน, การค้าประเวณีหรือกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมาย หากทางรีสอร์ทตรวจพบและเชื่อว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทางรีสอร์ทจะดำเนินการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที


10. ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่พักเท่านั้น ทางผู้พักต้องรับผิดชอบของมีค่าของตัวท่านเอง หากมีสิ่งของสูญหาย ในห้องพัก หรือลืมภายในบริเวณรีสอร์ททางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


11. กรณีที่สิ่งของใดๆ ของทางรีสอร์ทมีการชำรุดหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามที่รีสอร์ทประเมินราคาไว้


12. ทางรีสอร์ทให้บริการสถานที่จอดรถ แต่ไม่ได้รับผิดชอบต่อรถและสิ่งของภายในรถของท่าน


13. หากมีผู้เข้าพักมากกว่าที่ทางผู้เข้าพักจองไว้ รีสอร์ทสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการเข้าพักโดย ไม่คืนเงินหรือค่ามัดจำทั้งสิ้น


14. สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเข้าพัก


15. หากเลื่อนวันเข้าพักครั้งแรก ตามเงื่อนไขไม่มีค่าใช้จ่าย หากต้องการเลื่อนครั้งที่ 2 ทางรีสอร์ทคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่ากับราคาห้อง 1 คืน


16. กรณีแจ้งยกเลิกการจองห้องพัก ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเข้าพัก ทางรีสอร์ทคืนยอดชำระเต็มและค่ามัดจำเต็มจำนวน


17. แจ้งยกเลิกการจองห้องพักน้อยกว่า 7 วัน จะไม่มีการคืนยอดชำระเต็ม/มัดจำ ใดใดทั้งสิ้น

EC6D4141-9ACF-401F-99F1-153226A6E874_1_201_a.jpeg

Arrive as a guest.
Leave as a friend.

bottom of page